U našich zakázek provádíme projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí, dokumentaci pro stavební povolení, projektovou dokumentaci provádění stavby, autorský dozor a technický dozor stavby.

Aktuálně projektované akce:

 • Silnice II/2933 a II/2934 Studenec, rekonstrukce křižovatky
 • BD Nymburk, U Početky
 • Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje – II. etapa-projektové práce
 • III/3489 Lípa – průtah
 • Projektová dokumentace 2023 – I. Etapa, Dílčí část 1 Oprava místní komunikace, ulice Máchova – Mlýnská
 • Projektová dokumentace 2023 – I. Etapa, Dílčí část 2 – Oprava místní komunikace v Rýmařově, ulice Lidická“
 • Parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky Gymnázia, Praha 9, Českolipsá 373
 • Přeložka komunikace II/611 – Nehvizdy
 • Zpracování PD – Rekonstrukce komunikace ulice Pavlíkova, k.ú. Místek
 • III/4357 Vrahovice – Vrbátky – projektová dokumentace
 • III/31532 Růžové Údolí – Svébohov – projektová dokumentace_DUSP a PDPS
 • Projektová dokumentace – Dopravní řešení ulic Na Křemínku, Na Prutě, U Dráhy, V Lánech a V Lukách, Český Brod

REALIZOVANÉ AKCE:

PD -oprava komunikace Spojovací, Příčná, Polabská; PDPS

Koordinační situační výkres – část 3

Rekonstrukce komunikace v obci Vlastějovice – Pod bytovkami (2023)

Situace     Vzorové příčné řezy

Na Svornosti – chodníky (2022)

Situace     Vzorové příčné řezy

Studie – Parkoviště u vlakového nádraží, Česká skalice (2023)

Situace – varianta 1     Situace – varianta 2     Situace – varianta 3

Situace – varianta 4     Situace – varianta 5     Vlečné křivky – varianta 1

Studie – Úprava komunikace v ulicích 28. října a Nerudova, Česká Skalice (2023)

Situace – číst 1; varianta 1     Situace – část 1; varianta 2     Situace – část 1; varianta 3

Vypracování projektové dokumentace- Úprava a rozšíření parkoviště ulice Karlova (2023)

Situace     Vzorový příčný řez

Seč lokalita Pilský II. etapa

Situace     Vzorové příčné řezy

Úprava křižovatky včetně rekonstrukce přilehlých úseků silnic III12250 Holečkova ul. a II141 Zeyerovy sady Vodňany

Situace – část 1     Situace – část 2     Vzorové příčné řezy     Vzorový příčný řez – MHD

Zpracování PD – Rekonstrukce místních komunikací – Nad Parkem, Zahradní, Bezručova, Ladova

Situace (ul. Nad Parkem)     Vzorové příčné řezy     Rozhledové trojúhelníky

I/16 Slaný – Vítov oprava komunikace a odvodnění – DSP, ZDS, IČ, AD (2022)

Situace – úsek 1     Situace – úsek 2     Vzorové příčné řezy

Polabec DSP

Situace     Vzorový příčný řez

Bobnická DSP

Situace     Vzorové příčné řezy     Rozhledové poměry