U našich zakázek provádíme projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí, dokumentaci pro stavební povolení, projektovou dokumentaci provádění stavby, autorský dozor a technický dozor stavby.

Některé naše zakázky:

– D5 oprava AB vozovky v km: 41,8 – 48,0 PS / 49,5 – 40,7 LS – PD

– III/337 ul. Kremnická, Kutná Hora – opěrná zeď, rekonstrukce silnice

– R4 MÚK Dobříš nájezdy – PD

– I/3 Votice – odvodnění – PD

– I/16 Vítov – oprava propustků

– Zpracování projektové dokumentace 5 ks silničních propustků Vernýřov, Lipina, Rápošov, Štíhlice, Kamenná Lhota

– I/38 Jizbice – Krchleby – PD

– III/12557 Hradišťko u Kolína, most ev. č. 12557-1 – PD

– Oprava mostu ev. č. 244-066 Most přes mlýnský náhon v Kostelci nad Labem

– Oprava mostu ev. č. 1057-1 Most za obcí Netvořice přes Brejlovský potok

– Oprava mostu ev. č. 11417-2 Most přes odpad rybníka v obci Sychrov

– III/33338 Vavřinec – oprava opěrné zdi – PD

– II/125 Uhlířské Janovice, ul. Jungmannova – PD

– I/38 Drobovice – Horky – PD

– III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční

– Hořátev – bytový dům

a ukázky z nich:

R4 MÚK Dobříš - situace exit 32 Dobříš

R4 MÚK Dobříš – situace exit 32 Dobříš

R4 MÚK Dobříš - příčný řez exit 32 Dobříš

R4 MÚK Dobříš – příčný řez exit 32 Dobříš

Oprava propustku, Kamenná Lhota - příčné řezy a pohledy

Oprava propustku, Kamenná Lhota – příčné řezy a pohledy

img_20160817_140318

Oprava propustku u obce Štíhlice – po realizaci

Oprava propustku u obce Štíhlice – PD

Podélný řez propustkem PDF

III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora - situace odvodnění

III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora – situace odvodnění

III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora - řezy

III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora – řezy

III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora - příčné řezy

III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora – příčné řezy

D5 oprava AB vozovky - situace stavby - úpravy klopení 1

D5 oprava AB vozovky – situace stavby – úpravy klopení 1

D5 oprava AB vozovky - situace stavby - úpravy klopení 2

D5 oprava AB vozovky – situace stavby – úpravy klopení 2

D5 oprava AB vozovky - situace stavby - úpravy klopení 3

D5 oprava AB vozovky – situace stavby – úpravy klopení 3

Bytový dům Hořátev - situace

Bytový dům Hořátev – situace

Bytový dům Hořátev - podélný profil a příčné řezy

Bytový dům Hořátev – podélný profil a příčné řezy

Bytový dům Hořátev - deaily

Bytový dům Hořátev – deaily