Projektování dopravních staveb:

  • předprojektová příprava – studie, průzkumy a zaměření
  • projekty dopravních staveb – ve stupni DÚR, DSP, PDPS, RDS a DSPS
  • inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • projekty staveb – kanalizací, vodovodů a plynovodů
  • kalkulace investičních a provozních nákladů stavby
  • položkové rozpočty investičních nákladů stavby
  • výkon autorského dozoru nad přípravou a realizací stavby

Výkon technického dozoru investora (TDI)